Σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε το παιδί μου στους κατασκηνωτές της παρακάτω κατασκηνωτικής περιόδου.

Συμφωνώ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με την Ελληνο-Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή, που προβλέπει ο κατασκηνωτικός κανονισμός, καθώς επίσης και για την οικονομική συμμετοχή μου με το ποσό των:

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρακαλούμε να κατατίθενται το 100% της οικονομικής συμμετοχής .

  • Για τις περιόδους Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ 200  Εὐρώ το  κάθε παιδί. Για την περίοδο Ε΄ 180  Εὐρώ το κάθε παιδί. 
  • Ειδική μειωμένη συμμετοχή για αδέλφια: Για το κάθε παιδί  των περιόδων ης  Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ 180  Εὐρώ και για την περίοδο Ε΄ 150 Εὐρώ το κάθε παιδί.   

Μπορείτε να καταθέτετε την συμμετοχή σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,

Aρ. Λογ. : GR0601720380005038099125948

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με ποια παιδιά (μέχρι 2) θα ήθελε να είναι στην ομάδα;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Με ποια άλλα παιδιά (μέχρι 2) θα θέλατε να είναι στην ίδια ομάδα;

Αν ναι Συμπληρώστε:

Συμφωνώ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με την Ελληνο-Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή, που προβλέπει ο κατασκηνωτικός κανονισμός.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Κύλιση στην Αρχή