Ειδοποιούνται οι γονείς των παιδιών που επιθυμούν να εγγραφούν τα παιδιά τους στις παιδικές κατασκηνώσεις της Ενορίας μας και συμμετέχουν μέσω του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ), ότι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση για δωρεάν κατασκήνωση, στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΘΑ ΑΝΟΊΓΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΆ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΨΗΦΊΟ ΤΟΥ ΑΦΜ των ενδιαφερομένων δικαιούχων, έως το Σάββατο 27.05.2023 και ώρα 23.59.

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι έγγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.
Τα βήματα της αίτησης είναι τα εξής: 
1. Οι δικαιούχοι επιλέγουν, αν θα συμμετάσχουν με την ιδιότητα του εργαζομένου (δικαιούχοι των περιπτώσεων α και β της Ενότητας 1.Α.) ή του ανέργου (δικαιούχοι της περίπτωσης γ της Ενότητας 1.Α, δημόσια πρόσκληση). 
2. Οι δικαιούχοι δηλώνουν τα στοιχεία της τρέχουσας οικογενειακής τους κατάστασης
 3. Οι δικαιούχοι που δηλώνουν μονογονείς, καταχωρίζουν πληροφορία για τον χρόνο απόκτησης της ιδιότητάς τους αυτής, προκειμένου να ενταχθούν σε εισοδηματική κλίμακα ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια
4. Οι δικαιούχοι δηλώνουν αν ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ 
5. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης) όλων των ανήλικων παιδιών τους (έως 18 ετών). 
6. Οι δικαιούχοι δηλώνουν για κάθε παιδί, αν επιθυμούν την έκδοση επιταγής. Με βάση τη δήλωση αυτή το παιδί θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατά τη διαδικασία επιλογής ως ωφελούμενο (για να διαμείνει, δηλαδή, σε κατασκήνωση). Αν δεν δηλωθεί ότι ζητείται η έκδοση επιταγής, το παιδί θα ληφθεί υπόψη μόνο για τη μοριοδότηση του δικαιούχου.  
7. Οι δικαιούχοι δηλώνουν, αν το παιδί τους ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ 
8. Οι δικαιούχοι δηλώνουν αν έχουν οι ίδιοι την επιμέλεια του παιδιού τους, ή αν δεν είναι φυσικοί γονείς του παιδιού. 
9.Οι δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους, εφόσον αυτά απαιτούνται (βλέπετε στην δημόσια πρόσκληση) 
10. Οι δικαιούχοι διαβάζουν και συναινούν με τους όρους του προγράμματος και επιλέγουν Οριστική Υποβολή. Με την οριστική υποβολή της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλό θα ήταν να δείτε την δημοσιά πρόσκληση στην πλατφόρμα  Παιδικές Κατασκηνώσεις

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Κύλιση στην Αρχή