Σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε το παιδί μου στους κατασκηνωτές της παρακάτω κατασκηνωτικής περιόδου.

Συμφωνώ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με την Ελληνο-Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή, που προβλέπει ο κατασκηνωτικός κανονισμός, καθώς επίσης και για την οικονομική συμμετοχή μου με το ποσό των:

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρακαλούμε να κατατίθενται το 100% της οικονομικής συμμετοχής .

  • Για την  Α΄περίοδο  140 Εὐρώ το  κάθε παιδί. Για τις Β΄, Γ΄, Δ΄καί Ε΄περιόδους 160 Εὐρώ το κάθε παιδί
  • Ειδική μειωμένη συμμετοχή για αδέλφια: Για το κάθε παιδί  της  Α΄περιόδου 120 Εὐρώ και των υπολοίπων Β΄,  Γ΄, Δ΄και Ε΄περιόδων 140 Εὐρώ.

Μπορείτε να καταθέτετε την συμμετοχή σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,

Aρ. Λογ. : GR0601720380005038099125948

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Με ποια άλλα παιδιά (μέχρι 2) θα θέλατε να είναι στην ίδια ομάδα;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Κύλιση στην Αρχή