ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2019

Σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε το παιδί μου στους κατασκηνωτές της

Συμφωνώ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με την Ελληνο-Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή, που προβλέπει ο κατασκηνωτικός κανονισμός, καθώς επίσης και για την οικονομική συμμετοχή μου με το ποσό των:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι από την επόμενη κατασκηνωτική χρονιά (2020) τα παιδιά σας θα μπορούν να φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση δωρεάν, εφόσον το ασφαλιστικό σας πρόγραμμα εισφέρει ποσοστό υπέρ της εργατικής εστίας και το οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 25000€. Αν θεωρείτε ότι μπορείτε να ενταχθείτε στην κατηγορία αυτή, επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο στη δήλωση συμμετοχής, ώστε να ειδοποιηθείτε έγκαιρα του χρόνου για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση επιδότησης στον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και θα σας βοηθήσουμε όπου χρειαστείτε. Σχετικά με τα κριτήρια ένταξης, επισκευθείτε το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).  Σχετικό Δελτίου τύπου για το 2019

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Με ποια άλλα παιδιά (μέχρι 2) θα θέλατε να είναι στην ίδια ομάδα;

Κύλιση στην Αρχή