ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2020

Σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε το παιδί μου στους κατασκηνωτές της

Συμφωνώ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με την Ελληνο-Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή, που προβλέπει ο κατασκηνωτικός κανονισμός, καθώς επίσης και για την οικονομική συμμετοχή μου με το ποσό των:

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρακαλούμε να κατατίθενται το 50% της οικονομικής συμμετοχής . Το υπόλοιπο να εξοφλείται τρεις μέρες πριν την αναχώρηση των κατασκηνωτών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Με ποια άλλα παιδιά (μέχρι 2) θα θέλατε να είναι στην ίδια ομάδα;

Κύλιση στην Αρχή