Σας ενημερώνουμε ότι καλύφθηκαν οι θέσεις κατασκηνωτών για τις Περιόδους Γ' (για Αγόρια Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄Δημοτικού 16/7-23/7), & Δ΄ (για Κορίτσια Γυμνασίου και Λυκείου 24/7-31/7).
Οι επόμενες αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής, ώστε σε περίπτωση ακυρώσεων, να συμπληρώνεται ο αριθμός των κατασκηνωτών από την κατάσταση αυτή.
 
Με αγάπη Χριστού 
π. Θεόδωρος Γεωργίου
Κύλιση στην Αρχή