Σας ενημερώνουμε ότι καλύφθηκαν οι θέσεις κατασκηνωτών για τις Περιόδους Β΄ (8 - 15 Ιουλίου, Κορίτσια Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού) και Ε΄ (1-8 Αυγούστου, Αγόρια Γυμνασίου και Λυκείου).
Οι επόμενες αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής, ώστε σε περίπτωση ακυρώσεων, να συμπληρώνεται ο αριθμός των κατασκηνωτών από την κατάσταση αυτή.
 
Με αγάπη Χριστού 
π. Θεόδωρος Γεωργίου
Κύλιση στην Αρχή