Το παρακάτω έντυπα ενημερώνουν για το σκοπό της κατασκήνωσης, για τον τρόπο που λειτουργεί, για το τι προσφέρει, καθώς και για τις υποχρεώσεις.

Κατασκηνωτική Περίοδος Α

Κατασκηνωτική Περίοδος Β

Κατασκηνωτική Περίοδος Γ

Κατασκηνωτική Περίοδος Δ

Κατασκηνωτική Περίοδος Ε

 

Κύλιση στην Αρχή