Αγαπητέ/ή μας φίλε/η,


Η ενημέρωση που ακολουθεί αναφέρεται στο σκοπό της κατασκήνωσης, για τον τρόπο που λειτουργεί, για το τι σου προσφέρει και για τις δικές σου υποχρεώσεις.

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τα ενημερωτικά φυλλάδια για κάθε κατασκηνωτική περίοδο τα οποία περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για κάθε κατασκηνωτική περίοδο χωριστά:

 

1η Κατασκηνωτική περίοδος α’ - γ’ δημοτικού αγόρια - κορίτσια, 20 Ιουνίου -2 8 Ιουνίου 2017

2η Κατασκηνωτική περίοδος δ’ - στ’ δημοτικού κορίτσια, 28 Ιουνίου - 7 Ιουλίου 2017

3η Κατασκηνωτική περίοδος Γυμνάσιο - Λύκειο κορίτσια, 7 Ιουλίου - 18 Ιουλίου 2017

Κύλιση στην Αρχή