Νέα και Ανακοινώσειες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  8 – 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  5 – 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  22 – 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    5 – 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

Κύλιση στην Αρχή