Τα αποτελέσματα της καθιερομένης ετήσιας  κλήρωσης των αρνιών για το Πασχα:

Κύλιση στην Αρχή