ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Περιόδου 2017/2018

Α΄ Κατηχητικά Σχολεία

 1. Μικτό Προνήπια & Νήπια        Σάββατο   10.00-11.30 μ.μ.
 2. Κορίτσια Α΄, Β΄& Γ΄ Δημοτ.      Σάββατο   10.00-11.30 π.μ.
 3. Αγόρια Α΄, Β΄& Γ΄ Δημοτ.         Σάββατο   10.00-11.30 π.μ.
 4. Κορίτσια Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτ.    Σάββατο   10.00-11.30 π.μ.
 5. Αγόρια Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτ.       Σάββατο   10.00-11.30 π.μ.
 6. Κορίτσια Γυμνασίου                 Κυριακή   11.00-12.00 π.μ.
 7. Κορίτσια Λυκείου                      Κυριακή   11.00-12.00 π.μ.
 8. Αγόρια                Γυμνασίου     Κυριακή   11.00-12.30 μ.μ.
 9. Αγόρια                 Λυκείου         Κυριακή   11.00-12.30 μ.μ.                                                          
 10. Φοιτητές - τριες                         Δευτέρα      9.00-10.30 μ.μ.
 11. Νεανική συντροφιά                  Τρίτη           7.00- 9.30 μ.μ.

   Γ΄ Χορωδίες

 1. Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας
          Νήπια, Α΄, Β΄ & Γ΄ Δημοτ.             Σάββατο 11-30-12.30 μ.μ.
 1. Τμήμα Προ-Παιδικής Χορωδίας
           Παιδιά από Γ΄Δημοτ. και άνω     Σάββατο   9.30-10.30 π.μ. 
 1. Τμήμα Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας
          από Δ΄ Δημοτ. & Γυμν. – Λύκειο   Σάββατο 11.30-13.00 μ.μ.
 1. Τμήμα Νεανικής Παραδοσιακής
           Χορωδίας & Ορχήστρας                 Κυριακή 12.30-13.30 μ.μ.

 

Δ΄ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

     Παιδιά Δημοτικού                        Σάββατο   5.00-6.00 μ.μ.

 

Ε΄ Ζωγραφική

       Παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου   Δευτέρα   5.00-7.00 μ.μ.

 

ΣΤ΄ Θεατρική ομάδα

 1. Θεατρικό Παιχνίδι                 Κυριακή   12.00-13.00 μ.μ.

 

Ζ΄   Μαθήματα Μουσικών Οργάνων: .

        Σ ε ώρες και  ημέρες, κατόπιν συνεννοήσεως με τούς Δασκάλους.

  

 Η΄ Ομάδα Εικαστικών Ενηλίκων

                              Δευτέρα 6.30 – 8.30 μ.μ.

 Θ΄ Ομάδα Σκάκι:  

                Κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δάσκαλο.  

Β΄ Παραδοσιακοί Ελληνικοί Χοροί

   1ο Τμήμα: Νήπια και Α΄Δημοτικού   Παρασκευή 4.00-5.00 μ.μ.
   2ο Τμήμα: Β΄& Γ΄           Δημοτικού   Τρίτη          4.00-5.00 μ.μ.
   3ο Τμήμα: Δ΄& Ε΄           Δημοτικού   Σάββατο      6.00-7.00 μ.μ.
   4ο Τμήμα: ΣΤ΄ Δημοτ. & Γυμνασίου Σάββατο      7.00-8.00 μ.μ.
   5ο Τμήμα: Παιδιά Λυκείου - Γυμν.    Κυριακή       7.00-8.30 μ.μ.
   6ο Τμήμα Ενηλίκων                           Σάββατο       8.30-9.30 μ.μ.

 

 

Κύλιση στην Αρχή