Πνευματική Ζωή

 

Το ιδιόμελο "τον Ήλιον κρύψαντα" που ψάλλεται κατά τη μεταφορά του Επιταφίου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής σε μελοποίηση Γερμανού Νέων Πατρών και σύντμηση Μάρκου Βασιλείου.

Ηχητικό από πρόβα του χορού του Ναού μας.

Κύλιση στην Αρχή